top of page

HİZMETLERİMİZ

Hidrografik Çalışmalar

Hidrografik ölçümlerde MBES (Çok Bimli İskandil) ve SBES (Tek Bimli İskandil) ekipmanları kullanılarak deniz ve iç sularda yapılan çalışmalarda yüksek kalite ve çözünürlükte veri elde edilmektedir.

kavsakkaya_edt_edited.jpg
jeofizik_edited.png
jeo kazı_edited_edited.png

Jeolojik ve Jeofiziksel Çalışmalar

  • Deniz ve İç sularda Yapılan Çalışmalar;

Jeofiziksel araştırmalar kapsamındaki çalışmalarımız, Sub-Bottom Profiller (Sığ Sismik), UHR Sparker ultra high resolution (Tek ve Çok Kanallı Ultra Yüksek Çözünürlüklü Yansıma Sismiği), Side Scan Sonar (Yüksek Çözünürlüklü Yandan Taramalı Sonar), Magnetometre ekipmanları ile yüksek ayrımlı veriler ışığında gerçekleştirilmektedir.

Jeolojik çalışmalarda ise Van Veen Grab, Box Core, Gravity Core, Piston Core ekipmanları ile sediman örneği alımının yanı sıra, yapılan deniz sondajları ile deniz tabanı altına ışık tutulmaktadır.

  • Karada Yapılan Çalışmalar;

Jeoteknik saha çalışmaları ile zemin etütleri gerçekleştirilmektedir. 

Su Yapıları Projeleri, Madencilik Faaliyetleri, Mühendislik Jeolojisi Hizmetleri, ÇED Raporları ve İmar Planına Esas Çalışmalar kapsamında;

         -Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Raporu yazılması

         -Planlama Etüdü ve Raporu yazılması

         -Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazılması

   -Fizibilite Raporlarının, Jeoloji ve Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması çalışmaları yapılmaktadır.

Yüzer GES Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları

Su üzerindeki yüzer güneş enerji santralleri kurulumu öncesi fizibilite ve projelendirme çalışmaları yaparak yüzer GES verimlilik haritası çıkarılmaktadır.

Saha değerlendirmesi ve fizibilite analizlerinin sonucunda elde edilen veriler ışığında tüm inşa çalışmalarını kapsayan projelendirme raporu da hazırlanmaktadır.

yges.jpg
CTD rosette sampler with bathometers and other science equipment for measurement of underw

Oşinografik Çalışmalar

Tüm deniz ve iç sularda bulunan proje sahalarında, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, oşinografi konusunda deneyimli personelimiz tarafından yerinde izlenmekte ve gerekli örnekler alınarak parametre analizleri akredite laboratuvarlarda ölçülmektedir.

Sualtı Görüntüleme Çalışmaları

Sualtı kamera ve ROV çalışmaları ile su altında yer alan yapıların incelenmesi, hasarlarının tespiti ve risklerinin belirlenmesi  ile canlılık izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

ROV 2_edited.jpg
su altı.jpeg
su altı 1.jpeg
su altı 1_edited.jpg
Konum inşaat.jpg
IMG_2787.JPEG

Konumlandırma ve İnşaat Destek Çalışmaları

Deniz ve iç sularda yapılan konumlandırma, inşaat, yapı ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Lidar ve Fotogrametrik Ölçüm Çalışmaları

Ortofoto ve Nokta Bulutu verilerinin üretilmesi kapsamında, Lidar ve Fotogrametrik Ölçüm yöntemleri kullanarak, karasal alanlarda yapılan her çalışmada yüksek kalite ve çözünürlükte ürün elde edilmektedir.

Lidar.jpg
Modelleme.png

Mühendislik ve Modelleme Çalışmaları

İnşaat, enerji ve denizcilik sektörleri için mühendislik çalışmaları kapsamında, kıyı ve açık deniz yapıları için proje geliştirme, kontrol, tasarım, modelleme ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Raporlama Çalışmaları

Gerçekleştirilen tüm çalışmaların çıktısı olan son ürünü, kalite standartların üstüne çıkarmaktayız. Çalışmalarımızın ürünü olan grafik, model, veri tabanı ve raporları projedeki ihtiyaçlarınıza göre hazırlayıp zamanında teslim etmekteyiz.

rapor.webp
bottom of page